top of page

門店資料

shop-photo_png.png
001-pin.png

旺角

彌敦道 608 號
總統商業大廈 W 商場 3 樓 321 號舖

​(E2 出口)

營業時間:(一至日) 12:00 - 21:00 

​公眾假期照常營業

電話:(+852) 5721 0001

WhatsApp Image 2022-06-17 at 3.40.00 PM.jpeg
001-pin.png

​銅鑼灣

怡和街 1 號

銅鑼灣地帶 2 樓 260 號舖

​(E出口)

 

營業時間:(一至六) 12:00 - 21:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 6677

擷取B2出口.PNG
001-pin.png

觀塘

觀塘開源道 68號
觀塘廣場 1 樓 130A 號舖

​(B2 出口)

營業時間:(一至六) 11:30 - 20:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 2209

001-pin.png

九龍灣

宏泰道

合力工業中心

A座4樓7室​ (B出口)

營業時間:(一至五) 9:00 - 18:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 5525

WhatsApp Image 2023-04-14 at 14.22.11.jpeg
001-pin.png

​上水

新界上水新康街29號

地下A1舖

營業時間:(一至日) 11:30 - 20:00

​公眾假期照常營業

電話:(+852) 5721 3081

001-pin.png

荔枝角

大南西街 609 號
永義廣場 23 樓 C 室

(B1出口)

營業時間:(一至五) 09:30 - 18:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 0229

錨點 1
WhatsApp Image 2022-10-12 at 5.13.56 PM.jpeg
001-pin.png

尖沙咀

九龍尖沙咀梳士巴利道18號

K11 Atelier 1905室

(J出口)

營業時間:(一至五) 12:00 - 18:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 0597

KLT pic.jpg
001-pin.png

九龍塘 (需提早1天預約)

九龍塘達之路72號創新中心3樓

(九龍塘C2出口)

營業時間:(一至五) 14:00 - 18:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 2332

TW pic.jpg
001-pin.png

荃灣 (需提早1天預約)

荃灣青山公路388號中染大廈25樓

Smart- Space 8 2501-03

營業時間:(一至五) 14:00 - 18:00

公眾假期休息

電話:(+852) 5721 2332

bottom of page